Hotel Curio Collection by Hilton - Kraków

chs-a.jpg
chs-b.jpg

Dane

lokalizacja:
Kraków

inwestor:
Hilton

architekt:
Probinvest Enterprise

główny wykonawca:
Real-Inwest

fotograf:
FFB

chs-detal-01.png

Charakterystyka

chs-c.jpg
chs-d.jpeg

Zakres prac

Żaluzje akustyczne ⭢

chs_detal-02.png
NOWOŚĆ!
Żaluzje akustyczne FFB_A1
pl.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE 73 204,00 zł | CAŁKOWITA WARTOŚĆ 103 337,85 zł
DATA PODPISANIA UMOWY MARZEC 2023

Fashion For Building