Unity Centre - Kraków

Obudowa trzonu żelbetowego została zaprojektowana w postaci elewacji wentylowanej. Obudowa każdego z pięter stanowi niezależny segment oddzielony w miejscach występowania fug poziomych – zarówno w zakresie obudowy, jak i podkonstrukcji – od segmentu zlokalizowanego powyżej i poniżej. Warstwę zewnętrzną stanowią formowane na prasach krawędziowych panele i pilastry z blachy aluminiowej o grubości 3 mm. Panele i pilastry przykręcone zostały w zagłębieniach fug pionowych do podkonstrukcji stalowej systemu MEP wkrętami nierdzewnymi samowiercącymi. Wszystkie panele i pilastry danej kondygnacji, z wyjątkiem paneli międzyokiennych, są podparte czterema stalowymi listwami poziomymi.

Podkonstrukcja MEP składa się ze stalowych kształtowników zimnogiętych: poziomych i pionowych ze stali Magnelis oraz konsol ze stali nierdzewnej HXL_IN.

podkonstrukcja.jpg
ucs_budowa_03.jpg

Dane

lokalizacja:
Kraków

inwestor:
Treimorfa Project

architekt:
DDJM

główny wykonawca:
STRABAG

fotograf:
Bartosz Kutniowski

ucs_det_0102.png

Charakterystyka

ucs_budowa_04.jpg
ucs_budowa_01.jpg

Zakres prac

Panele metalowe malowane proszkowo ⭢

Podkonstrukcja MEP ⭢

Renowacje elewacji ⭢

ucs_det_0304.png
NOWOŚĆ!
Żaluzje akustyczne FFB_A1
pl.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE 73 204,00 zł | CAŁKOWITA WARTOŚĆ 103 337,85 zł
DATA PODPISANIA UMOWY MARZEC 2023

Fashion For Building