top-akustyczne.jpg

Obudowy akustyczne i żaluzjowe 

Double Tree by Hilton - Kraków

Foto – Double Tree by Hilton - Kraków ⭢

Żaluzje akustyczne

We współczesnym budownictwie instalacje wentylacji oraz klimatyzacji są nieodłącznym elementem budynku. Kanały, centrale wentylacji i klimatyzacji, agregaty wody lodowej, agregaty prądotwórcze to główne przykłady urządzeń, które są dla budynków niezbędne, a równocześnie, z punktu widzenia architektury niechciane. Z uwagi na charakterystykę pracy, zanieczyszczają architekturę obiektu i emitują uciążliwy hałas. Obowiązujące aktualnie przepisy określają maksymalny dopuszczalny hałas występujący na granicy działki oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Rozwiązaniem technicznym, które ma na celu przeciwdziałanie emisji hałasu przy równoczesnej poprawie estetyki obiektu są żaluzje akustyczne. Jest to ażurowa obudowa akustyczna, której trzy główne cechy to:

W naszej ofercie posiadamy 4 typy żaluzji akustycznych:

Żaluzje akustyczne FFB zabezpieczone ochroną wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym

Żaluzje FFB_A1

to najnowszy model oferowanych przez nas żaluzji. Charakteryzują lepszą izolacyjnością akustyczną przy większym przepływie powietrza dzięki zoptymalizowaniu użytych materiałów.

Żaluzje te przy lepszych parametrach technicznych nie są droższe od do tej porty oferowanych.

Żaluzje FFB_A1 - aksonometria

Żaluzje FFB_A1 - rozszerzona kolorystyka RAL

Żaluzje FFB_A1 - przekrój

Żaluzje FFB_A1 - przekrój

Żaluzje FFB_A1 - aksonometria

Żaluzje FFB_A1 - aksonometria

Żaluzje ME-2 i ME-3

charakteryzuje taka sama geometria, różnią się materiałami, z których są wykonane.

Żaluzje ME-2 i ME-3 - przekrój

Żaluzje ME-2 i ME-3 - przekrój

Żaluzje ME-2 i ME-3 - aksonometria

Żaluzje ME-2 i ME-3 - aksonometria

Żaluzje ME-5

charakteryzują się wydłużonymi i bardziej położonymi lamelami.

Żaluzje ME-5 - przekrój

Żaluzje ME-5 - przekrój

Żaluzje ME-5 - aksonometria

Żaluzje ME-5 - aksonometria


Żaluzje maskujące

We współczesnym budownictwie instalacje wentylacji oraz klimatyzacji są nieodłącznym elementem budynku. Kanały, centrale wentylacji i klimatyzacji, agregaty wody lodowej, agregaty prądotwórcze to główne przykłady urządzeń, które są dla budynków niezbędne, a równocześnie, z punktu widzenia architektury niechciane. Bardzo często, z uwagi na potrzebę dostępu świeżego powietrza, urządzenia te lokowane są na dachach budynków lub w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Odpowiedzią na potrzebę ukrycia instalacji przy równoczesnym zapewnionym dostępie świeżego powietrza są ażurowe obudowy z żaluzji maskujących.

W przypadku żaluzji maskujących dostarczanych i montowanych przez FFBuilding kierujemy się tym, by dostosować je do indywidualnych potrzeb danego budynku, a nie odwrotnie. Parametry mające najistotniejszy wpływ na estetykę obudowy z żaluzji maskujących to:

Centrum Praskie Koneser - Warszawa

Foto – Centrum Praskie Koneser - Warszawa ⭢

Żaluzje FFB_AM1, ME-4 i ME-6

W wielu przypadkach potrzeba ograniczenia emisji hałasu dotyczy jedynie części dachu, terenu przy budynku czy kondygnacji technicznej. Dla spójnego wyrazu architektonicznego niezbędnym jest jednak wykonanie obudowy o takiej samej formie na większym zakresie np. wokół całego dachu.

Dlatego uzupełniliśmy naszą ofertę żaluzji akustycznych o dodatkowe żaluzje maskujące, o wyglądzie takim samym lub bardzo zbliżonym do żaluzji akustycznych.

Obudowy z żaluzji akustycznych i tych imitujących akustyczne zaprojektowane są tak, aby możliwe było ich swobodne łączenie.

Standardowo oferujemy 3 typy takich żaluzji FFB_AM1, ME-4 i ME-6, jednak do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Żaluzje ME-4- przekrój

Żaluzje ME-4- przekrój

Żaluzje ME-4- przekrój

Żaluzje ME-4 - aksonometria

Żaluzje ME-6 - przekrój

Żaluzje ME-6 - przekrój

Żaluzje ME-6 - aksonometria

Żaluzje ME-6 - aksonometria


Mogilska Alsal - Kraków

Foto – Mogilska Alsal - Kraków

Panele akustyczne

Poziom hałasu niektórych urządzeń występujących na i/lub przy budynkach wymaga zastosowania pełnych obudów akustycznych o wyższych parametrach izolacyjności i tłumienia. Projektując obiekt, instalacje oraz ich lokalizację, należy pamiętać o zanieczyszczeniu hałasem, które niejednokrotnie może być parametrem decydującym o ulokowaniu danego urządzenia.

W naszej ofercie akustycznej znajdują się również elementy obudowy o wyższych parametrach izolacyjności i pochłaniania hałasu. Panele akustyczne ME-1 tworzą pełną ścianę obudowy, co znacznie poprawia jej parametry akustyczne. Panele wykonane są z blachy aluminiowej, stanowią zatem obudowę o relatywnie niskim ciężarze.

Panele możemy dostarczyć jako nielakierowane, wykonane z naturalnego aluminium lub w uzgodnionym kolorze oraz strukturze.

Panele akustyczne ME-PAN - przekrój

Panele akustyczne ME-PAN - przekrój

Panele akustyczne ME-PAN - aksonometria

Panele akustyczne ME-PAN - aksonometria

NOWOŚĆ!
Żaluzje akustyczne FFB_A1
pl.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE 73 204,00 zł | CAŁKOWITA WARTOŚĆ 103 337,85 zł
DATA PODPISANIA UMOWY MARZEC 2023

Fashion For Building